GERİ GELEN EŞYA

 • 3 yıl içinde geri gelen eşya ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır.
 • 3 yıl içinde Geri Gelen eşya için GK168 muafiyet kodu ile işlem yapılmalıdır.
 • 3 yıl mücbir sebep halinde Geri Gelen eşya süresi uzatılır Serbest Dolaşıma Giriş Rejim kapsamında işlemler gerçekleştirilir. Ancak süre aşımından dolayı Gümrük Kanunun 241-3/ı bendi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır.
 • 3 yıl süre aşımından sonra GK168 muafiyet kodu ile işlem yapılmamalıdır. Aksi halde 234/1-a uyarınca 3 kat ceza ile karşı karşıya kalınacaktır.
 • Geri Gelen eşya ithalat vergilerinden muaf olabilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatler iade edildiğine yönelik belgeler beyannameye eklenmelidir.
 • İthalat vergilerden muafiyetten faydalanmak için geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyat ile aynı olmalıdır.
 • Geri Gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanması için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idaresi saymanlığına ödenmesi gerekmektedir.
 • İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin ihracatçıya söz konusu ihracat işlemi ile ilgili olarak nakden veya mahsuben iade yapılmışsa geri gelen mallara isabet eden tutarın gümrükte ödenmesi sırasında ayrıca faiz hesaplanmamalıdır.
 • İhracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların geri gelmesi halinde İthalatta ÖTV uygulanmayacaktır.
 • Geri gelen eşyada KKDF kesintisi yapılamaz.
 • Türk Menşeli Geri Gelen eşyada yükümlülükler yerine getirildiğinde Gözetim uygulanamaz.
 • Garanti Kapsamında Geri Gelen eşya kullanılmış ise kullanılmış eşya izni alınmasına gerek bulunmamaktadır.
 • Tekstil ve Konfeksiyon ürünlerinin geri gelen statüde yararlanması halinde Kayıt Belgesine gerek bulunmamaktadır.
 • Geri Gelen eşyada rejim 4210 seçilmesi halinde İthalat Vergileri hesaplanmamaktadır. Bu durumda Gümrük Müdürlükleri Vergi İdarelerine yararlanılan hak ve yükümlülüklerin olup olmadığı noktasında bilgi talep etmektedir.
 • Geri Gelen eşyada rejim 4010 seçilmesi halinde ithalat vergileri ödenerek işlem yapılabilir.