Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) İşlemleri

1) Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) Belgesi Alımı: OKS statüsü ve kapsamı, Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel ve özel koşullar, Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularının ön incelemesine ilişkin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) tespiti, OK1 tespiti, OKS belgesi başvurusu sırasında ilgili gümrük idaresine sunulacak belgeler, başvuru yeri ve şekli, başvuru sürecinin baştan sona takip ve kontrol edilerek ilgili firma lehine sonuçlanmasına yardımcı olmak. OKS belgesinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi, Statü belgesi kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması, eksik beyan, eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler, eksik beyanın/belgelerin tamamlanması, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması ve kapsamı, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni ve kapsamı, mavi hat uygulaması, ihracat rejiminde basitleştirilmiş usuller için aranan koşullar, onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı ve statü belgesi sahibine onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi, ilgili firmanın OKS belgesinin tüm nimetlerinden en üst seviyede faydalanması için gereken destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.    

2) OKS Sahibi Firmaları, Varış Öncesi Gümrük İşlemleri İzni Alımı İle YYS Belgesi Alımı Süreçlerine Hazırlamak: OKS belgesi sahibi firmaların belge kapsamından maksimum faydayı sağlamalarına yardımcı olmak, belge şartlarında zamanla oluşan aşınmaları en kısa sürede tespit ederek gerekli önlemleri almak ve aldırmak, OKS belgesinin askıya alınması, geri alınması veya iptalinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, iyileştirme ve düzeltmeleri yapmak,

3) OKS Belgesi Sahibi Firmaların Varış Öncesi Gümrük İşlemleri İzni Almalarına ve YYS Belgesi Alımı Çalışmalarına Yardımcı Olmak: OKS belgesi sahibi firmaların OKS ve Varış öncesi gümrük işlemleri izninin avantajlarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak, bir yandan da ilgili firmaların YYS belgesi almaları için gerekli hazırlık, fiziki ve hukuki alt yapı çalışmalarını başlatmak, süreç sonunda ilgili firmaların mutlu sona ulaşmaları (YYS belgesi alabilmeleri) için gereken mevzuat desteği, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek.