İhracat İşlemleri

1) Özel Arz Eden İhracat İşlemleri : Bedelsiz ihracat, konsinye ihracat, kayda bağlı ihracat, izne bağlı ihracat, yurt dışı fuar ve sergilere katılım, ayni sermaye ticareti, serbest satış yapılan ihracat, tamir amaçlı yapılan geçici ihracat, özel fatura ile yapılan ihracat, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılan ihracat, finansal kiralama (leasing) ve ticari kiralama mevzuatı çerçevesi kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracat işlemleri, ihracı yasak veya ön izne bağlı müşteriler ihracı, offset ve takas işlemleri, transit ticaret, ihracatta DFİF kesintisi, vb., …,

2) İhracat Teşvikleri:Temel destek bileşenleri, aralarındaki ürünlerde ihracat sevkiyat yardımları, yurt dışı fuar katılım teşviği, kongre, konferans, seminer, festival ve film pazarı toplantılarına yönelik, sağlık turizmi sektörüne yönelik, bilişim sektörüne yönelik, eğitim sektörüne yönelik, film sektörüne yönelik yapılan , pazar keşif ve pazara giriş desteği, yurt dışı birim, marka ve tanıtım operasyonları desteği, yurtdışı marka satın alma desteği, yönetim danışmanlık sektörüne yönelik tavsiye, teknik müşavirlik firmalarının yurt dışı faaliyetlerine yayılan devlet yardımları, operasyona yönelik olarak, ihraç kazandırıcı hizmet sektörlerinde markalaşma desteği , Türk gruplarının uluslararası markalaşması, Türk mülkünün imajının yerleştirilmesi ve Turquality®’nin bağlantılarına sahipne teşvikler,TURQUALITY® sonuçları, vb., …,

3) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler: İhracat sayılan satış ve teslimler, “D3” kodlu DİİB’ler, döviz kazandırıcı hizmet ve sağlanması, vergi, resim ve harç istisnası, ihracat taahhüdünün ardından, mücbir sebep ve fevkalade haller , olacak müeyyideler, vb., …,

4) İhracatta Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon İşlemleri: TSE-EN-ISO 9000 belgesi, teknik düzenleme, AQAP belgesi, GMP belgesi, imalat sertifika belgesi, CE işareti, E işareti, teknik belge, tip onay belgesi, kalite sistem belgesi, marka tescil belgesi , ihracatta zorunlu standart denetimi, ihracatta ticari kalite denetimi, ihracatçı buralarda gezinmesi (A, B, C, D), Sınıflandırma denetim işlemleri, düşünmenin kumandaları, vb., …,

Konularında rehberlik yapmak, mevzuat desteği ve danışmanlık hizmeti vermek.